יום פתוח בנושא פנורמה חברתית™

נקה

39 

יום פתוח פנורמה חברתית™
יום שיעשיר את מפת החשיבה שלכם על ההנחיה ועל ה-NLP